/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 1 parametrem

Zadanie nr 9914808

Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem f(x) = (m − 1)x + 3 leży punkt S = (5 ,−2 ) . Zatem
A) m = − 1 B) m = 0 C) m = 1 D) m = 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy w danym wzorze współrzędne punktu S .

− 2 = 5(m − 1) + 3 − 5 = 5(m − 1) / : 5 − 1 = m − 1 ⇒ m = 0.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner