/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 2 parametrami

Zadanie nr 2201988

Dana jest funkcja liniowa y = ax+ b , o której wiadomo, że a > 0 ∧ b > 0 . Wykres tej funkcji przechodzi przez następujące ćwiartki układu współrzędnych
A) I, II, III B) I, II, IV C) II, III, IV D) I, III, IV

Wersja PDF

Rozwiązanie

Współczynnik a > 0 oznacza, że funkcja jest rosnąca. Natomiast współczynnik b > 0 oznacza, że wykres przecina oś Oy powyżej osi Ox . Odpowiedź odczytujemy z wykresu.


PIC


 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner