/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 2 parametrami

Zadanie nr 5002911

Do wykresu funkcji liniowej y = ax+ b należą punkty A = (3,− 8),B = (− 2,7) . Wynika stąd, że
A) a = − 3 ,b = − 1 B) a = − 3,b = 1 C) a = 3,b = 1 D) a = 3 ,b = − 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy współrzędne podanych punktów do wzoru funkcji.

{ − 8 = 3a+ b 7 = − 2a+ b.

Odejmujemy stronami i otrzymujemy

− 15 = 5a ⇒ a = − 3.

Zatem

− 8 = 3 ⋅(− 3)+ b ⇒ b = 1.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner