/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 2 parametrami

Zadanie nr 5903520

Funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie dla x ∈ (− ∞ ,2) , a jej wykres przecina oś Oy w punkcie (0,4) . Zatem jej wzór ma postać
A) f(x ) = − 1x + 2 2 B) f (x) = − 2x + 4 C) f(x) = 2x− 4 D) f (x) = 2x + 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szukamy funkcji w postaci y = ax + b . Z podanych informacji wiemy, że f (2) = 0 i f(0) = 4 . Zatem

{ 4 = f(0) = b 0 = f(2) = 2a + 4 ⇒ a = − 2.

Zatem f(x) = − 2x+ 4 .


PIC


 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner