/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 2 parametrami

Zadanie nr 7377341

Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej y = ax + b takiej, że ab − |ab| = 0 ?


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli ab − |ab| = 0 to |ab | = ab , czyli ab ≥ 0 . To oznacza, że liczby a i b mają takie same znaki. Jeżeli przyjrzymy się podanym wykresom, to widać, że warunek ten spełnia funkcja liniowa z wykresu B – jest malejąca, czyli a < 0 oraz przecina oś Oy poniżej osi Ox , czyli b < 0 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner