/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 2 parametrami

Zadanie nr 7892417

Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej y = ax + b takiej, że ab + |ab| = 0 ?


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli ab + |ab| = 0 to |ab| = −ab , czyli ab ≤ 0 . To oznacza, że liczby a i b różnią się znakiem. Jeżeli przyjrzymy się podanym wykresom, to widać, że warunek ten spełnia funkcja liniowa z wykresu C – jest rosnąca, czyli a > 0 oraz przecina oś Oy poniżej osi Ox , czyli b < 0 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner