Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 1732049

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f , przy czym f (0) = − 1 i f(− 2) = 0 .


PIC


Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem początku układu współrzędnych. Funkcja g jest określona wzorem
A)  1 g(x ) = 2x + 1 B)  1 g(x) = 2 x− 1 C)  1 g(x ) = − 2x + 1 D) g (x ) = − 1x − 1 2

Wersja PDF
Rozwiązanie

Sposób I

Jeżeli odbijemy dany wykres funkcji liniowej względem początku układu współrzędnych, to otrzymamy prostą przechodzącą przez punkty (0 ,1) i (2,0) .


PIC

Jest to więc prosta postaci y = ax+ 1 . Współczynnik a wyznaczamy podstawiając współrzędne punktu (2,0) .

 1 0 = 2a+ 1 ⇒ a = − -. 2

Odbita prosta ma więc równanie  1 y = − 2x + 1 .

Sposób II

Dana prosta przechodzi przez punkt (0,− 1) , więc ma równanie postaci y = ax− 1 . Przechodzi ponadto przez punkt (− 2,0) , więc

 1- 0 = − 2a− 1 ⇒ a = − 2 .

Jest to więc prosta y = − 12x − 1 . Prosta symetryczna do niej względem początku układu współrzędnych ma ten sam współczynnik kierunkowy, bo tworzy z osią Ox taki sam kąt jak pierwsza prosta. Ponadto przecina oś Oy w punkcie (0,1) , więc jest to prosta:  1 y = − 2x + 1 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!