Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 2426376

Na rysunku znajduje się fragment wykresu funkcji kwadratowej f , określonej na zbiorze R . Wskaż zdanie prawdziwe.


PIC


A) Wykres funkcji f przecina oś Oy w punkcie (0 ,5) .
B) Dla argumentu 6 funkcja f przyjmuje wartość 2.
C) Funkcja jest rosnąca w przedziale (− ∞ ,6) .
D) Funkcja f ma dwa miejsca zerowe, należące do przedziału (− 1,5) .

Wersja PDF
Rozwiązanie

Z rysunku widać, że wartość w x = 6 jest ujemna oraz, że funkcja jest rosnąca na przedziale (−∞ ,2 ⟩ . Aby ocenić prawdziwość pozostałych dwóch odpowiedzi zauważmy, że osią symetrii danej paraboli jest prosta x = 2 , więc drugi pierwiastek będzie mniejszy niż − 1 . Z drugiej strony, z symetrii wykresu mamy

f(0) = f(4 ) = 5,

czyli wykres przecina oś Oy w Punkcie (0,5) .  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!