/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Wykładniczy/Z parametrem

Zadanie nr 7340095

Wykres funkcji  x y = 3 + k przechodzi przez punkt (2,− 5) gdy liczba k jest równa
A) 2 − -15 3 B) 4 C) -14 D) 14

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy współrzędne punktu do wzoru funkcji

 2 − 5 = 3 + k − 5 − 9 = k k = − 14.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner