/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Wykładniczy/Punkty na wykresie

Zadanie nr 5825190

Do wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f (x) = 3x − 2 należy punkt o współrzędnych
A) (− 1,− 5) B) (0 ,−2 ) C) (0,− 1) D) (2,4)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 1 5 f(− 1) = 3− 1 − 2 = --− 2 = − -- 3 3 f(0) = 30 − 2 = − 1 2 f(2) = 3 − 2 = 7 .

To oznacza, że spośród podanych punktów tylko (0,− 1) należy do wykresu funkcji f .

Na koniec wykres dla ciekawskich.


PIC


 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner