/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Wykładniczy/Punkty na wykresie

Zadanie nr 8590141

Punkt P jest punktem wspólnym wykresu funkcji  −x y = 2 ,89 i prostej 2x + 1 = 0 . Odległość punktu P od osi Ox układu współrzędnych jest równa
A) 10 17 B) − 2 C) 1,7 D) 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dana prosta to pionowa prosta:

 1 x = − --. 2

Jej punkt wspólny z danym wykresem funkcji wykładniczej  −x f(x) = 2,8 9 to punkt o współrzędnych

( 1 ( 1 ) ) − -,f − -- 2 2

odległość tego punktu od osi Ox układu współrzędnych to

|| ( ) || | | √ ----- |f − 1- |= ||2,8912|| = 2,89 = 1,7. | 2 |

Na koniec wykres dla ciekawskich.


PIC


 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner