/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Wykładniczy/Różne

Zadanie nr 5302520

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji określonej wzorem


PIC


A) f(x ) = 2x − 3 B) 2x− 3 C) ( 1)x 2 − 3 D) ( 1)x −3 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres przedstawiony na rysunku to malejąca funkcja wykładnicza postaci y = ax przesunięta o 3 jednostki w dół. Wśród podanych odpowiedzi do tego opisu pasuje tylko wzór  ( ) 1 x f(x ) = 2 − 3 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner