/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Proste styczne

Zadanie nr 7785647

Styczną do okręgu  2 2 (x− 1) + y − 4 = 0 jest prosta o równaniu
A) x = 1 B) x = 3 C) y = 0 D) y = 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli zapiszemy dane równanie okręgu w postaci

 2 2 2 (x− 1) + y = 2

to widać, że mamy do czynienia z okręgiem o środku (1,0) i promieniu 2. Naszkicujmy go.


PIC


Widać teraz, że styczna do niego jest pionowa prosta x = 3 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner