/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Proste styczne

Zadanie nr 9018094

Okrąg opisany równaniem  2 2 2 (x − 3) + (y+ 2) = r jest styczny do osi Oy . Promień r tego okręgu jest równy
A) √ --- 13 B) √ -- 5 C) 3 D) 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy dany okrąg – jest to okrąg o środku w punkcie (3,− 2) .


PIC


Widać, że będzie on styczny do osi Oy jeżeli jego promień będzie miał długość r = 3 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner