/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Proste styczne

Zadanie nr 9465265

Styczną do okręgu  2 2 x + (y+ 2) − 1 6 = 0 jest prosta o równaniu
A) x = 2 B) x = − 2 C) y = −2 D) y = 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli zapiszemy dane równanie okręgu w postaci

 2 2 2 x + (y+ 2) = 4

to widać, że mamy do czynienia z okręgiem o środku (0,− 2) i promieniu 4. Naszkicujmy go.


PIC


Widać teraz, że styczna do niego jest pozioma prosta y = 2 .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner