Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 9440118

Równania 5x − y − 4 = 0 oraz 0 ,2x+ y = 0,8 opisują proste w układzie współrzędnych, które
A) przecianją się pod kątem prostym
B) pokrywają się
C) są równoległe i nie pokrywają się
D) przecinają się pod innym kątem niż  ∘ 90

Wersja PDF
Rozwiązanie

Pierwsze równanie możemy zapisać w postaci

y = 5x − 4.

Przekształcamy drugie równanie

0,2x + y = 0,8 y = − 0,2x+ 0,8.

Liczymy iloczyn współczynników kierunkowych

5⋅(− 0,2 ) = − 1.

Zatem proste są prostopadłe.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!