/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Okrąg i koło/Proste styczne

Zadanie nr 3350959

Z punktu A poprowadzono dwie styczne do okręgu, przecinające się pod kątem 80∘ . Proste te są styczne do okręgu odpowiednio w punktach B i C . Punkt O jest środkiem okręgu. Miara kąta środkowego BOC , który jest zarazem kątem czworokąta ABOC , jest równa
A)  ∘ 100 B)  ∘ 70 C)  ∘ 14 0 D)  ∘ 11 0

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Ponieważ suma kątów czworokącie jest równa 360∘ mamy

∡COB = 360∘ − 80 ∘ − 2 ⋅90∘ = 100∘.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner