/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Okrąg i koło/Proste styczne

Zadanie nr 7959326

Proste m i n są styczne do okręgu i przecinają się pod kątem  ∘ 40 .


PIC


Miara kąta α jest równa
A) 210 ∘ B) 220∘ C) 24 0∘ D) 27 0∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podpiszmy punkty zaznaczone na rysunku literkami.


PIC


Styczne do okręgu są prostopadłe do promieni łączących punkty styczności ze środkiem okręgu, więc

∡CBA = ∡CDA = 90∘.

Suma miar kątów w czworokącie ABCD jest równa 3 60∘ , więc

∡BCD = 3 60∘ − 90∘ − 90∘ − 40∘ = 1 40∘.

Zatem

∡ α = 360∘ − ∡BCD = 360∘ − 140∘ = 220∘.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner