/Szkoła podstawowa/Statystyka/Średnia

Zadanie nr 2455357

Średnia arytmetyczna liczb: 3,1,1,0,x,0 jest równa 2. Oblicz x .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Mamy

3 + 1 + 1 + 0+ x + 0 --------------------- = 2 / ⋅6 6 5+ x = 12 ⇒ x = 7.

 
Odpowiedź: x = 7

Wersja PDF
spinner