/Szkoła podstawowa/Statystyka/Średnia

Zadanie nr 3132964

Na diagramie przedstawiono wzrost (w centymetrach) ośmiu koszykarzy.


PIC


Ilu z tych zawodników ma wzrost mniejszy niż średni wzrost wszystkich zawodników przedstawionych na diagramie?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Średnia arytmetyczna podanych danych jest równa

202 + 205 + 2 00+ 208 + 206 + 198 + 20 2+ 203 1624 ------------------------------------------------= -----= 203 cm . 8 8

W takim razie wzrost mniejszy od średniego mają zawodnicy o numerach: 1, 3, 6, 7.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner