/Szkoła podstawowa/Statystyka/Średnia

Zadanie nr 4334059

Zapisano trzy różne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 4, oraz dwie inne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 2. Uzasadnij, że średnia arytmetyczna zestawu tych pięciu liczb jest równa 3,2. Zapisz obliczenia.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Niech a,b,c będę pierwszymi trzema liczbami, a d,e dwoma pozostałymi. Wiemy zatem, że

a-+-b-+-c = 4 ⇒ a+ b+ c = 12 3 d-+-e 2 = 2 ⇒ d+ e = 4.

Średnia arytmetyczna wszystkich pięciu liczb jest więc równa

a+-b-+-c-+-d-+-e- 12+--4- 5 = 5 = 3 ,2
Wersja PDF
spinner