/Szkoła podstawowa/Statystyka/Średnia

Zadanie nr 9595707

Średnia wieku w pewnej grupie studentów jest równa 23 lata. Średnia wieku tych studentów i ich opiekuna jest równa 24 lata. Opiekun ma 39 lat. Oblicz, ilu studentów jest w tej grupie.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Powiedzmy, że w danej grupie jest n studentów i łącznie mają S lat. Mamy zatem

{ Sn = 23 S+39-= 24 . n+ 1

Podstawiamy S = 23n z pierwszego równania do drugiego.

 23n + 39 ---------= 24 / ⋅(n + 1 ) n + 1 2 3n+ 39 = 24n + 24 1 5 = n.

 
Odpowiedź: 15

Wersja PDF
spinner