/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Wielokąt/Kąty

Zadanie nr 1510762

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa  ∘ 1800 . Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa
A) 5 B) 7 C) 10 D) 12

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że suma kątów w wielokącie wypukłym o n bokach możemy obliczyć ze wzoru

180∘(n − 2 ).

Wyznaczamy n

1800∘ = 18 0∘(n − 2) ⇒ 10 = n− 2 ⇒ n = 12.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner