/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Wielokąt/Kąty

Zadanie nr 2599678

Jeżeli suma kątów wewnętrznych wielokąta foremnego jest równa  ∘ 1260 to wielokąt ten ma wierzchołków:
A) 8 B) 10 C) 7 D) 9

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że suma kątów w wielokącie wypukłym o n wierzchołkach jest równa

180∘(n − 2 ).

Wyznaczamy n

1260∘ = 1 80∘(n − 2) ⇒ 7 = n− 2 ⇒ n = 9.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner