/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Wielokąt/Kąty

Zadanie nr 3979372

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa  ∘ 1980 . Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa
A) 7 B) 9 C) 13 D) 12

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że suma kątów w wielokącie wypukłym o n bokach możemy obliczyć ze wzoru

180∘(n − 2 ).

Wyznaczamy n

1980∘ = 18 0∘(n − 2) ⇒ 11 = n− 2 ⇒ n = 13.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner