/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoboczny/Różne

Zadanie nr 7548235

Kwadrat i trójkąt równoboczny mają równe pola. Stosunek długości boku kwadratu do długości boku trójkąta równobocznego jest wtedy równy
A) √ - --3 4 B) √ - -43 4 C) √- 43- 2 D) √ 3 -2-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pole kwadratu o boku x jest równe  2 x , a pole trójkąta równobocznego o boku y jest równe  √- y2-3- 4 . Mamy więc

 √ -- 2 y2 3 2 x = ------ / : y 2 √4-- x--= --3- / √ - y2 4 4√ -- x-= --3. y 2

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner