/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Kąty, funkcje trygonometryczne/Dany obrazek

Zadanie nr 1032109

W trójkącie prostokątnym dane są długości boków (zobacz rysunek). Wtedy


PIC


A) tg α = 1517- B) tg α = 187 C) tg α = -8 15 D) tg α = 15 8

Wersja PDF

Rozwiązanie

Aby obliczyć tangens kąta α obliczamy najpierw długość drugiej przyprostokątnej.

 ∘ --------- √ ---- BC = 172 − 82 = 22 5 = 15.

Zatem tangens jest równy

tg α = AC-- = -8-. BC 1 5

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner