/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Kąty, funkcje trygonometryczne/Dany obrazek

Zadanie nr 1558082

Na rysunku zaznaczono długości boków i kąt α trójkąta prostokątnego (zobacz rysunek). Wtedy


PIC


A) cosα = 153 B) tg α = 1312- C) co sα = 12 13 D) tg α = 12- 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Odczytujemy z rysunku

 5 tg α = --- 12 co sα = 12. 13

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner