/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Kąty, funkcje trygonometryczne/Dany obrazek

Zadanie nr 6422339

W trójkącie, przedstawionym na rysunku poniżej, cosinus kąta ostrego α jest równy


PIC


A) 34 B) 45 C) √ - -47 D) √ - --7 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Aby obliczyć cosinus kąta α obliczamy najpierw długość drugiej przyprostokątnej.

∘ ------- √ -------- √ --- √ -- 82 − 6 2 = 64− 36 = 28 = 2 7.

Zatem cosinus kąta α jest równy

 √ -- √ -- cosα = 2--7-= --7-. 8 4

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner