/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Kąty, funkcje trygonometryczne/Dany obrazek

Zadanie nr 7075067

Odcinek BD jest zawarty w dwusiecznej kąta ostrego ABC trójkąta prostokątnego, w którym przyprostokątne AC i BC mają długości odpowiednio 5 i 3.


PIC


Wówczas miara φ kąta DBC spełnia warunek
A) 20∘ < φ < 25 ∘ B) 25∘ < φ < 30∘ C) 30∘ < φ < 35∘ D) 35∘ < φ < 40 ∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z rysunku odczytujemy

 5 tg∡CBA = --≈ 1,67. 3

Odczytujemy teraz z tablic, że  ∘ ∡CBA ≈ 59 . W takim razie

 ∡CBA ∘ φ = ------- ≈ 2 9,5 . 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner