/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Kąty, funkcje trygonometryczne/Dane z opisu

Zadanie nr 5060928

Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 8 i 6. Sinus większego z kątów ostrych tego trójkąta jest równy
A) 35 B) 34 C) 45 D) 4 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Na początku szkicujemy trójkąt prostokątny.


PIC


Z obrazka widać, że większy kąt to kąt naprzeciwko boku długości 8 (jest to zresztą ogólna prawidłowość: zawsze w trójkącie większy kąt leży naprzeciwko dłuższego boku). Zatem szukany sinus to

 ----8----- --8--- -8- 4- sinα = √ 36-+-64-= √ 100-= 10 = 5.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner