/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Kąty, funkcje trygonometryczne/Dane z opisu

Zadanie nr 8175500

Kąt α jest kątem ostrym w trójkącie prostokątnym i  5 sin α = 7 . Wówczas
A)  √ - tg α = 546- B)  √- tg α = 162- C)  5√-6 tg α = 12 D)  √6- tgα = 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy trójkąt prostokątny, w którym  5 sin α = 7 .


PIC


Obliczamy długość drugiej przyprostokątnej.

 ∘ ------- √ -------- √ --- √ -- x = 72 − 52 = 49 − 25 = 24 = 2 6.

W takim razie

 √ -- tg α = 5-= --5√---= 5---6. x 2 6 1 2

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner