/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Stożek/Pole

Zadanie nr 1564528

Pole powierzchni bocznej stożka o kącie rozwarcia  ∘ 60 i promieniu podstawy 3 cm jest równe
A) 18π cm 2 B)  √ -- 6 3π cm 2 C) 12π cm 2 D) 3√ 3π cm 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy stożek


PIC


Z obrazka widać, że przekrojem stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 6, więc pole powierzchni bocznej jest równe

P = πrl = π ⋅3 ⋅6 = 1 8π.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner