/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Stożek/Pole

Zadanie nr 5430139

Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 4 i promieniu podstawy 3 jest równe
A) 9π B) 12π C) 15 π D) 16π

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Liczymy długość tworzącej stożka

 ∘ ------- l = 32 + 42 = 5.

Obliczamy pole powierzchni bocznej

Pb = πrl = 15π .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner