/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Stożek/Pole

Zadanie nr 5825724

Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 12 i 5 obrócono wokół krótszego boku. Pole powierzchni bocznej tak otrzymanej bryły jest równe
A) 60π B) 156 π C) 24 0π D) 144π

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Żeby policzyć pole powierzchni bocznej musimy wyznaczyć długość tworzącej. Robimy to z twierdzenia Pitagorasa

 ∘ --------- √ --------- √ ---- l = 52 + 122 = 25 + 14 4 = 169 = 13.

Zatem pole powierzchni bocznej wynosi

Pb = πrl = 13⋅1 2π = 156π .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner