/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Stożek/Kąty

Zadanie nr 6971842

Tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem  ∘ 35 . Miara kąta rozwarcia stożka jest równa
A) 110 ∘ B) 55∘ C) 12 0∘ D) 13 0∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy stożek


PIC


Sposób I

Trójkąt będący przekrojem stożka jest trójkątem równoramiennym więc kąt rozwarcia stożka jest równy

 ∘ ∘ ∘ ∘ 180 − 35 − 35 = 110

Sposób II

Połowa kąt rozwarcia stożka jest równa

 ∘ ∘ ∘ 90 − 35 = 55 ,

więc kąt rozwarcia jest równy

 ∘ ∘ 2⋅ 55 = 110 .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner