/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Zbiory liczb/Cyfry

Zadanie nr 4241619

Liczb naturalnych trzycyfrowych, w zapisie których każda cyfra występuje co najwyżej raz oraz suma cyfry setek i cyfry jedności jest równa 4, jest
A) mniej niż 24 B) dokładnie 24 C) dokładnie 32 D) więcej niż 32

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że są 3 liczby dwucyfrowe o różnych cyfrach i sumie cyfr równej 4:

40 ,31,13.

Z każdej z tych 3 liczb możemy zrobić 8 liczb trzycyfrowych wstawiając w środek (jako cyfrę dziesiątek) cyfrę różną od dwóch już użytych. W sumie są więc 3⋅8 = 24 liczby spełniające warunki zadania.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner