/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Zbiory liczb/Cyfry

Zadanie nr 9381463

Liczb pięciocyfrowych, które można zapisać tylko za pomocą cyfr 0 i 1, jest
A) 5 B) 10 C) 16 D) 32

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pierwszą cyfrę (od lewej) możemy wybrać na jeden sposób (jest to 1). Drugą, trzecią, czwartą i piątą cyfrę możemy wybrać na 2 sposoby. Zatem mamy

1 ⋅2 ⋅2⋅2 ⋅2 = 2 4 = 16 różnych liczb.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner