/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Zbiory liczb/Cyfry

Zadanie nr 9895986

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, w których zapisie dziesiętnym nie występuje cyfra 2, jest
A) 900 B) 729 C) 648 D) 512

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pierwszą cyfrę tworzonej liczby możemy wybrać na 8 sposobów (nie może być 0 i nie może być 2), a każdą kolejną cyfrę możemy wybrać na 9 sposobów (nie może być 2). W sumie jest więc

8 ⋅9 ⋅9 = 648

takich liczb.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner