/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Zbiory liczb/Liczby z dwóch zbiorów

Zadanie nr 1555283

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4,5,6 ,7} oraz liczbę b ze zbioru B = {1,4} . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅b jest liczbą nieparzystą?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 20

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli iloczyn ma być liczbą nieparzystą, to z każdego ze zborów musimy wybrać liczbę nieparzystą. Zatem z drugiego zbioru musimy wybrać 1, a z pierwszego 3, 5 lub 7. Są więc tylko trzy możliwości.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner