/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Zbiory liczb/Liczby z dwóch zbiorów

Zadanie nr 3773526

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4 ,5 } oraz liczbę b ze zbioru B = {1,4} . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅ b jest liczbą parzystą?
A) 2 B) 8 C) 6 D) 20

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli iloczyn ma być liczbą parzystą to z jednego ze zbiorów musimy wybrać liczbę parzystą. Jeżeli z drugiego zbioru wybierzemy 4, to z pierwszego możemy wybrać dowolną liczbę, co daje nam 4 możliwości. Jeżeli natomiast z drugiego wybierzemy 1, to z pierwszego musimy wybrać 2 lub 4, co daje 2 możliwości. W sumie jest więc 4+ 2 = 6 możliwości.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner