/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Zbiory liczb/Liczby z dwóch zbiorów

Zadanie nr 4173000

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {3,4,5 ,6 } oraz liczbę b ze zbioru B = {2,3,4 } . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅ b jest liczbą nieparzystą?
A) 12 B) 3 C) 2 D) 20

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli iloczyn ma być liczbą nieparzystą, to z każdego ze zborów musimy wybrać liczbę nieparzystą. Zatem z drugiego zbioru musimy wybrać 3, a z pierwszego 3 lub 5. Są więc tylko dwie możliwości.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner