/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Walec/Promień podstawy

Zadanie nr 1320484

Przekrój osiowy walca jest prostokątem, w którym przekątne przecinają się pod kątem 60∘ . Wysokość walca jest równa h i jest krótsza od średnicy podstawy. Promień podstawy tego walca jest równy
A) √-3 2 h B) √ -- 3h C) 4πh D) 4hπ-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Dzięki informacji o tym, że wysokość walca jest krótsza od średnicy podstawy wiemy, że AB > BC , czyli ∡CSB = 6 0∘ . W takim razie trójkąt BSC jest równoboczny. Zatem

∡ACB = 60∘.

Z trójkąta prostokątnego ABC mamy

 √ -- ∘ 2r- √ -- --3- tg 60 = h ⇒ 2r = 3h ⇒ r = 2 h.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner