/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Walec/Promień podstawy

Zadanie nr 4369286

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyznę jest kwadratem o polu 3 6 cm 2 . Jeśli przyjmiemy π ≈ 3 , to promień podstawy walca będzie równy około
A) 3 cm B) 12 cm C) 6 cm D) 1 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Ponieważ pole powierzchni bocznej jest kwadratem, więc

H = 2πr ≈ 6r.

Obliczamy promień

 2 36 = 2πrH ≈ 6r⋅6r = 36r r2 ≈ 1 ⇒ r ≈ 1.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner