/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Logarytmy/Z literkami/1 literka

Zadanie nr 2081203

O liczbie x wiadomo, że lo g3x = 9 . Zatem
A) x = 2 B) x = 12 C) x = 39 D) x = 93

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z definicji logarytmu mamy

 9 log3 x = 9 ⇐ ⇒ x = 3 .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner