/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Logarytmy/Z literkami/1 literka

Zadanie nr 9351365

O liczbie x wiadomo, że lo g9x = 3 . Zatem
A) x = 2 B) x = 12 C) x = 39 D) x = 93

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z definicji logarytmu mamy

 3 log9 x = 3 ⇐ ⇒ x = 9 .

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner