/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Logarytmy/Z literkami/2 literki

Zadanie nr 9497422

Jeśli log 52 = a oraz lo g510 = b , to liczba log 52 + log51 0 jest równa
A) 2a + 2 B) 5a + 5b C) 2a + 1 D) a2 + 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykonujemy pomocnicze obliczenia

log51 0 = log5(5 ⋅2) = log5 5+ log 52 = 1 + a.

Stąd

log5 2+ lo g510 = a+ 1+ a = 2a + 1.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner