/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Logarytmy/Z literkami/3 literki

Zadanie nr 1196736

Dane są liczby:  1- a = log4 64 , b = log 44 ,  -1 c = lo g416 . Który z poniższych warunków jest prawdziwy?
A) c < b < a B) b < c < a C) a < c < b D) c < a < b

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 1 a = log 4---= log44 −3 = − 3 64 b = log 441 = 1 1 c = log 4---= log44 −2 = − 2. 16

Mamy zatem a < c < b .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner