/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Logarytmy/Z literkami/3 literki

Zadanie nr 3370380

Jeżeli  a 2 = 3 ,  b 3 = 5 i  c 5 = 2 , to iloczyn abc jest równy
A) log 25 B) lo g52 C) 1 D) 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Z definicji logarytmu mamy

a = log 3 2 b = log3 5 c = log 2. 5

Korzystamy teraz ze wzoru

 lo g y logx y = ---z-- lo gzx

na zmianę podstawy logarytmu.

 log 5 lo g 2 abc = log2 3⋅log 35⋅ log 52 = log 23 ⋅---2--⋅ ---2--= lo g22 = 1. log23 lo g25

Sposób II

Podnosimy równość  a 2 = 3 do potęgi bc i mamy

 abc bc ( b)c c 2 = 3 = 3 = 5 = 2.

Funkcja wykładnicza jest rosnąca, więc mamy stąd abc = 1 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner