/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Kwadratowe/Pojedyncze rozwiązania

Zadanie nr 4023277

Liczb całkowitych spełniających nierówność (x + 6)(x − 3) < 0 jest
A) 8 B) 0 C) 7 D) nieskończenie wiele

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy wykres funkcji y = (x + 6)(x − 3 )


PIC


Teraz już widać, że nierówność spełniają liczby x ∈ (− 6,3) . Wypiszmy liczby całkowite należące do tego przedziału

− 5,− 4,− 3,− 2,− 1,0,1,2.

Jest ich 8.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner